Oliwia Jarosz

W 2022 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu.

W trakcie studiów Przewodnicząca Interdyscyplinarnego Koła Geriatrii działającego przy Katedrze i Klinice Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza. Czterokrotna stypendystka Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów oraz Najlepsza Studentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku 2020/2021.

Współautorka publikacji naukowych, prelegentka oraz organizatorka konferencji medycznych o zasięgu ogólnopolskim jak i międzynarodowym. W 2021 roku ukończyła Policealną Szkołę Medyczną Medicus w Bydgoszczy na kierunku Technik Masażysta, a w 2022 roku pełniła funkcję Sekretarza Komisji Bioetycznej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

  • 2023 r. – Kurs Pinopresura 
  • 2023 r. – Warsztat „Fizjoterapia oddechowa pacjenta Neurologicznego” 
  • 2023 r. – Szkolenie „Reedukacja chodu u pacjentów po udarze mózgu”
  • 2023 r. – Szkolenie „Metody fizjoterapeutyczne i operacyjne dla uzyskania ręki funkcjonalnej u pacjentów z uszkodzeniem w CUN i OUN”
  • 2023 r. – Szkolenie „Wczesna fizjoterapia pacjentów po urazowym i nieurazowym uszkodzeniu mózgu”
  • 2022 r. – Kurs podstawowy koncepcji PNF 1 i PNF 2 Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (M. Knott Concept)
  • 2021 r. – Kurs Anatomy Trains Structure and Function
  • 2021 r. – Policealna Szkoła Medyczna Medicus w Bydgoszczy – kierunek Technik Masażysta
  • 2020 r. – Szkolenie Diaphragm Concept; Diagnostyka i Terapia w Obrębie Przepony
  • 2020 r. – Kurs Kinesiotaping