Neuropsycholog, spec. psycholog kliniczny (006/2021.2/37).
Certyfikowany neuroterapeuta tDCS, C-eye; terapeuta EMDR.

 W Kinesis prowadzi między innymi stymulację mózgu tDCS, terapię zaburzeń funkcji poznawczych i

emocjonalnych powstałych na skutek uszkodzenia mózgu, pomoc psychologiczną dla pacjentów i ich
rodzin. Pracuje również z osobami mającymi bariery komunikacyjne wykorzystując technologię eyetrackingu. Wpisana do rejestru Polskich Psychologów Klinicznych PTP pod numerem KJP 0011. Kwalifikacje zawodowe w zakresie psychologii klinicznej i psychologii zdrowia poświadczone Europejskim Certyfikatem Psychologa nr PL062834-201912.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Studia Podyplomowe z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz filologię polską (specjalność językoznawstwo) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Szkolenia dodatkowe:

Wybrane szkolenia z neuropsychologii:

 • 2022 Zaburzenia praksji w praktyce neuropsychologicznej (SCTPB)
 • 2021 Neuroobrazowanie w diagnozie najczęstszych schorzeń otępiennych (ProPsyche
 • 2021 EEG i QEEG kurs I stopnia (PrymusEEG)
 • 2020 Psychofarmakologia i farmakoterapia dla psychologów i psychoterapeutów (ProPsyche)
 • 2020 Korowe zaburzenia widzenia; Ruchy oczu; Funkcje wzrokowe (Akademia Ćwiczę Oko)
 • 2019 Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa tDCS (Neuroelectics Barcelona)
 • 2018 Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa tDCS (Biomed)
 • 2017 Biofeedback EEG (Neurostimulus, certyfikat nr 2017/170)
 • 2017 System C-eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji (AssisTech)
 • 2017 QEEG, ERPs and Neurotherapy (Polish Neuropsychological Society and European Society of Applied Neuroscience)
 • 2015 Koncepcja treningu poznawczego CogniPlus (Schuhfried &Technomex)
 • 2016 Stosowanie i interpretacja CVLT (PTP, certyfikat 610/2016)
 • 2016 Zaburzenia pamięci w praktyce neuropsychologicznej (SCTPB, certyfikat 4/13/2016)
 • 2016 Objawy psychogenne, zaburzenia pozorowane i symulacja w praktyce neuropsychologicznej (SCTPB, certyfikat 8/10/2016)
 • 2016 Formułowanie opisu badania neuropsychologicznego oraz udzielanie informacji zwrotnych o jego wynikach (SCTPB, certyfikat 2/3/2016)
 • 2015 Wybrane zagadnienia terapii neuropsychologicznej pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (PPP, certyfikat 108/N/2015)
 • 2014 Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych (PPP, certyfikat 47/D/2014)
 • 2013 Wybrane schorzenia neurologiczne z perspektywy neuropsychologii klinicznej (PPP, certyfikat 42/D/2013)
 • 2013 Living with Dementia: Impact on Individuals, Caregivers, Communities and Societies (Johns Hopkins University & Coursera, certyfikat: coursera.org/verify/4KJL9Y82GK)

Wybrane szkolenia z psychoterapii:

 • 2022 Szkolenie podstawowe EMDR Europe
 • 2019-2020 Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT)
 • 2019 Racjonalna terapia zachowania (RTZ)
 • 2018 Szkolenie z zakresu psychoonkologii (Wielkopolskie Centrum Onkologii)
 • 2018 Interwencja kryzysowa u osób z zachowaniami suicydalnymi, interwencja kryzysowa w sytuacji utraty i żałoby (Akademia Psyche)
 • 2013-2015 Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (KCP)