mgr Katarzyna Wolszczak

Psycholog w trakcie specjalizacji z neuropsychologii, certyfikowany neuroterapeuta tDCS, C-eye, Biofeedback EEG. Kwalifikacje zawodowe w zakresie psychologii klinicznej i psychologii zdrowia poświadczone Europejskim Certyfikatem Psychologa nr PL062834-201912. Ukończyła psychologię (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Studia Podyplomowe z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz filologię polską (specjalność językoznawstwo) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W Kinesis prowadzi między innymi stymulację mózgu tDCS, terapię zaburzeń funkcji poznawczych i emocjonalnych powstałych na skutek uszkodzenia mózgu, pomoc psychologiczną dla pacjentów i ich rodzin. Pracuje również z osobami mającymi bariery komunikacyjne wykorzystując technologię eyetrackingu.

 

Szkolenia dodatkowe:

Z neuropsychologii i rehabilitacji neuropsychologicznej:

 • 2020 Funkcje wzrokowe; Optodysleksja (Akademia Ćwiczę oko)
 • 2019 Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa tDCS (Neuroelectics Barcelona),
 • 2018 Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa tDCS (Biomed)
 • 2017 Biofeedback EEG (Neurostimulus, certyfikat nr 2017/170)
 • 2017 System C-eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji (AssisTech)
 • 2017 QEEG, ERPs and Neurotherapy (Polish Neuropsychological Society and European Society of
  Applied Neuroscience)
 • 2015 Koncepcja treningu poznawczego CogniPlus (Schuhfried &Technomex)
 • 2015 Terapia neuropsychologiczna pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (PPP, certyfikat
  108/N/2015)
 • 2013 Schorzenia neurologiczne z perspektywy neuropsychologii klinicznej (PPP, certyfikat 42/D/2013)
 • 2013 Living with Dementia: Impact on Individuals, Caregivers, Communities and Societies (Johns
  Hopkins University & Coursera, certyfikat: coursera.org/verify/4KJL9Y82GK)

  Z diagnostyki psychologicznej i neuropsychologicznej:

 • 2016 Stosowanie i interpretacja CVLT (PTP, certyfikat 610/2016)
 • 2016 Zaburzenia pamięci w praktyce neuropsychologicznej (SCT-B, certyfikat 4/13/2016)
 • 2016 Objawy psychogenne, zaburzenia pozorowane i symulacja w praktyce neuropsychologicznej
  (SCT-B, certyfikat 8/10/2016)
 • 2016 Formułowanie opisu badania neuropsychologicznego oraz udzielanie informacji zwrotnych o
  jego wynikach (SCTP-B, , certyfikat 2/3/2016)
 • 2014 Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych (PPP, certyfikat 47/D/2014)
 • Z pomocy psychologicznej i terapii:
 • 2019-2020 Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT)
 • 2019 Racjonalna terapia zachowania (RTZ)
 • 2018 Trening redukcji stresu MBSR
 • 2018 Szkolenie z zakresu psychoonkologii (Wielkopolskie Centrum Onkologii)
 • 2018 Interwencja kryzysowa u osób z zachowaniami suicydalnymi, interwencja kryzysowa w sytuacji
  utraty i żałoby (Akademia Psyche)
 • 2013-2015 Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (KCP)
 • 2012 Praktyczne umiejętności terapeutyczne w pomocy psychologicznej, (SET).

Z pomocy psychologicznej i terapii:

 • 2019-2020 Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT)
 • 2019 Racjonalna terapia zachowania (RTZ)
 • 2018 Trening redukcji stresu MBSR
 • 2018 Szkolenie z zakresu psychoonkologii (Wielkopolskie Centrum Onkologii)
 • 2018 Interwencja kryzysowa u osób z zachowaniami suicydalnymi, interwencja kryzysowa w sytuacji utraty i żałoby (Akademia Psyche)
 • 2013-2015 Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (KCP)
 • 2012 Praktyczne umiejętności terapeutyczne w pomocy psychologicznej, (SET).