mgr Alina Siemianowska-Bloch

Certyfikowany logopeda, specjalista w zakresie neurologopedii i surdologopedii, wieloletni praktyk – terapeuta w dziedzinie zaburzeń mowy na tle neurologicznym. Prowadzi także trening głosu oraz terapię zaburzeń połykania z wykorzystaniem elektrostymulacji urządzeniem Vocastim Master.
Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach praktyk, wykładów, szkoleń, warsztatów – ze studentami oraz aktywnymi zawodowo logopedami.


Autorka publikacji o tematyce zaburzeń mowy oraz szeroko stosowanych w praktyce logopedycznej zestawów edukacyjnych utrwalających poprawną artykulację p.n. „Rozśpiewane głoski” cz. I i II., a także stymulatorów wzrokowo – słuchowo – czuciowych.

Współorganizatorka, bierna i czynna uczestniczka międzynarodowych, ogólnopolskich konferencji poświęconych profilaktyce, diagnozie i terapii zaburzeń komunikacji werbalnej i awerbalnej.
Uczestniczka wielu form doskonalenia zawodowego.

Alina Siemianowska-Bloch