Karol Kuśmirek

W 2017 ukończona Szkoła Policealna Medyczna w Bydgoszczy – technik masażysta.
W 2018 rozpoczęcie studiów na kierunku fizjoterapii w Bydgoskiej Szkole Wyższej.
W roku 2019 rozpoczęcie wolontariatu w Klinice Neurochirurgii w 10 WSKzP w Bydgoszczy –
Fizjoterapia.

  • N.M.D.T. moduł II (2021)
  • N.M.D.T. moduł I (2020)
  • Intensywny FDM (2019)