Kamila Dworzańska-Soza

Prowadzę prywatną praktykę logopedyczną. Jestem neurologopedą, logopedą wczesnej interwencji logopedycznej, oligofreno- oraz tyflo-pedagogogiem.

Pracuję z:

 • noworodkami, niemowlętami, dziećmi i dorosłymi z trudnościami w
 • przyjmowaniu pokarmów, połykaniu (dysfagia) również z użyciem
 • elektrostymulacji Voca Stim jako metody wspomagającej
 • dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami w komunikacji, rozwoju
 • językowym oraz trudnościami artykulacyjnymi
 • osobami z zaburzeniami językowymi, mowy, głosu i połykania o podłożu
 • neurologicznym (afazja, dyzartria, dysfonia, dysfagia i in.)
 • osobami w stanie minimalnej świadomości, wybudzonymi ze śpiączki-
 • ćwiczenia funkcji komunikacyjnych i poznawczych z wykorzystaniem C-
 • Eye (Cyber-oko)
 • osobami po tracheotomii
 • osobami z porażeniem nerwu twarzowego również z wykorzystaniem
 • elektrostymulacji Voca Stim
 • Kurs suchego igłowania – 2023
 • Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej wg koncepcji Mulligana, moduł A oraz moduł B (Mulligan Concept) – 2022
 • Neuromobilizacje –2020
 • PNF podstawowy – 2019