dr n. med. specjalista w dziedzinie fizjoterapii Monika Kuczma
współwłaściciel Kinesis S.C.

W 2004 r. ukończone studia magisterskie, kierunek fizjoterapia, Akademia Medyczna w Bydgoszczy. W 2012 r. nadanie stopnia doktora nauk medycznych. W 2013 r. uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie fizjoterapii. W latach 2004 – 2007 kierownik działu Rehabilitacji Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy. W roku 2006 koordynator projektu miejskiego pt.” Zwiększenie aktywności fizycznej.

Program profilaktyki w zakresie obniżenia skali występowania wad postawy u dzieci i młodzieży szkolnej”. W latach 2007 – 2010 młodszy asystent w Klinice Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1Bydgoszczy. 2011 r. Młodszy asystent w Klinice Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. W latach 2007 – 2013 asystent w Katedrze i Klinice Rehabilitacji Collegium Medium w Bydgoszczy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kinesis Osielsko - zespół (3)

Dodatkowe szkolenia:

  •  2017 – Neurodynamika w badaniu i terapii osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi w oparciu o koncepcję Bobath
  • 2017 – Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Zukunft-Huber
  • 2016 – Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u dorosłych z zaburzeniami ruchowymi
  • 2012 – Kurs podstawowy Kinesiology Taping
  • 2008 – Kurs rozwijający metody NDT Bobath
  • 2006-2007 – Kurs A, B, C, D “Diagnostyki i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego”
  • 2006 – Kurs koncepcji NDT Bobath dla dorosłych
  • 2005 – Kurs podstawowy PNF
  • 2005 – Kurs “Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz z wykorzystaniem elementów znanych metod terapeutycznych jak: terapia manualna, powięziowa, terapia punktów spustowych, neuromobilizacje i PNF”
  • 2005 – Kurs “Diagnostyka i korekcja wad postawy i zniekształceń kończyn dolnych metodą trójpłaszczyznowo-osiową”