Projekty unijne

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Inwestycja “Nadbudowa Centrum Rehabilitacji Kinesis s.c. o salę ćwiczeń, zakup i montaż windy umożliwiającej skomunikowanie parteru z piętrem, remont istniejącego budynku” realizowana przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

Zadanie ustawowe “Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”.

 
Wartość dofinansowania 260.000,00 zł
Całkowita wartość zadania 869.856,23 zł
 
Dofinansowanie przez Województwo, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozbudowy Centrum Rehabilitacji Kinesis s.c. pozwoli na wzrost poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Zaproszenie do złożenia oferty (kliknij aby pobrać)

Załączniki do pobrania:

  1. Załącznik nr. 1
  2. Załącznik nr. 2
  3. Załącznik nr. 3

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania „Nadbudowa Centrum Rehabilitacji Kinesis s.c. o salę ćwiczeń, zakup i montaż windy umożliwiającej skomunikowanie parteru z piętrem, remont istniejącego budynku”