Home

DRA01741
centrum rehabilitacyjne kinesis osielsko (25)
centrum rehabilitacyjne kinesis osielsko (18)
centrum rehabilitacyjne kinesis osielsko (15)
DRA01742
centrum rehabilitacyjne kinesis osielsko (16)

Centrum Rehabilitacji Kinesis s.c realizuje inwestycję pn. „Nadbudowa Centrum Rehabilitacji Kinesis s.c. o salę ćwiczeń, zakup i montaż windy umożliwiającej skomunikowanie parteru z piętrem, remont istniejącego budynku”, która została dofinansowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, poziom finansowania 260 000,00 PLN.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Realizacja operacji:
Rozwój działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie kompleksowej, innowacyjnej metody reedukacji chodu za pomocą Egzoszkieletu i produktów lokalnych na obszarze objętych Lokalną Strategią Rozwoju.
Cel operacji:
Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie kompleksowej, innowacyjnej metody reedukacji chodu za pomocą produktów lokalnych.
Kwota dofinansowania: 213 246,00PLN, 48 333,18 EUR

Kompleksowa fizjoterapia

Oferujemy kompleksową i funkcjonalną  fizjoterapię:

 • neurologiczną
 • ortopedyczną
 • sportową
 • uroginekologiczną
 • dzieci

Masaże

W naszej ofercie znajduje się fizjoterapia w gabinecie zlokalizowanym w Osielsku oraz terapia w domu pacjenta.

 • relaksacyjny
 • klasyczny
 • tkanek głebokich
 • bańkami chińskimi
 • punktów spustowych
 • Kobido
 • Zoga Face Integration

Pobyt stacjonarny

W naszej ofercie znajduje się fizjoterapia w gabinecie zlokalizowanym w Osielsku oraz terapia w domu pacjenta.

 • własna baza naclegowa
 • pokoje 1 i 2 osobowe
 • kompletne zaplecze socjalne
 • terapie na miejscu ośrodka

Oferta Centrum Rehabilitacji Kinesis

Ćwiczenia korekcyjne

Ćwiczenia korekcyjne w wadach postawy.

Diagnostyka

Twoje zdrowie jest najważniejszym zasobem. Powinieneś powierzyć to tylko najlepszym profesjonalistom.

Terapia

Kompleksową fizjoterapia funkcjonalna w schorzeniach neurologicznych.

Przygotowanie sportowców

Przygotowanie i profilaktyka urazów w różnych dyscyplinach sportowych.

Indywidualne konsultacje

Opieka rehabilitacyjna po złamaniach, urazach, operacjach ortopedycznych.

W domu

Konsultacje dotyczące zaopatrzenia pacjenta w domu – pomoc w przystosowaniu miejsca do spania, wypoczynku i pracy.

logo 100 szerokie

Witamy w Kinesis

Z nami rehabilitacja nabiera nowych kolorów.

​Centrum Rehabilitacji Kinesis zaprasza do budynku głównego, gdzie mieszczą się sale kinezyterapii, logopedii neuropsychologii i masażu oraz pokoje dla pacjentów. W 2022 oddaliśmy do użytku piętro z nowymi salami kinezyterapii, które jest skomunikowane pozostałą częścią budynku windą dla niepełnosprawnych.

Zaraz przy Centrum Kinesis mieści się budynek gdzie pacjenci mogą być zakwaterowani w apartamentach. Zdjęcia mieszczą się w galerii.

Oferujemy pełną gamę zabiegów fizjoterapeutycznych.

Umów się na pierwszą wizytę

Metody stosowanych terapii

Metody fizjoterapeutyczne służą wykorzystywaniu odpowiednich strategii postępowania terapeutycznego, w zależności od schorzenia i stanu funkcjonalnego pacjenta, celem zmniejszenia istniejących zaburzeń w układzie kostno-stawowym, mięśniowo- nerwowym i innych strukturach ciała.

Koncepcja Bobath to badanie i terapia pacjentów z zaburzeniami CUN rozwiązująca problemy i zaburzenia funkcji, ruchu i tonusu mięśniowego. W koncepcji kładzie się szczególny nacisk na normalizację napięcia mięśni odpowiadających za prawidłową postawę i prawidłowy wzorzec ruchowy. Koncepcja Bobath zwraca uwagę na konieczność prawidłowych, zgodnych z fizjologią oddziaływań od samego początku choroby. Metoda Bobath zakłada współpracę zespołu złożonego z rodziny, lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, logopedy, psychologa oraz ergoterapeuty. Terapia Bobath dla dorosłych jest koncepcją terapeutyczną pracy ukierunkowanej na zadania.

W terapii wykorzystywane są poniżej przedstawione środki terapeutyczne:
– głęboki masaż poprzeczny,
– mobilizacje/manipulacje,
– naciąganie torebki,
– techniki trakcji.

Jedna z metod terapii manualnej, zajmująca się przede wszystkim problemami bólowymi i dysfunkcjami w obrębie głowy, szyi oraz twarzy. Metoda obejmuje dokładne badanie, leczenie oraz autoterapię całego systemu (stawów skroniowo­‍‑żuchwowych, czaszki, układu nerwowego oraz innych struktur anatomicznych mogących brać udział w problemie pacjenta). Twórca koncepcji von Piekartz rozróżnia cztery źródła dysfunkcji: czaszkowo­‍‑szyjne, czaszkowo­‍‑twarzowe, czaszkowo­‍‑żuchwowe oraz układ nerwów czaszkowych.

Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych jest oparta na funkcjonalnym rozwoju stopy w pierwszym roku życia dziecka oraz na zasadach terapii manualnej. Terapia ta stanowi podstawę do wczesnego diagnozowania i wczesnego leczenia nieprawidłowego ustawienia stopy
(stopa przywiedzeniowa, serpentynowa, suszkowata, końsko-szpotawa, piętowa  i płasko-koślawa) za pomocą specjalnych chwytów mobilizujących i rozciągających
oraz bandażowania funkcjonalnego.

W terapii Vojty aktywowane są wrodzone wzorce ruchowe. Terapeuta pracuje z pacjentem przez stymulowanie, w określony sposób na tzw. strefę. Odruchowa lokomocja buduje neurologiczną podstawę, dzięki której odtwarzają się drogi nerwowe. Na ich bazie powstają wzorce ruchowe dające spontanicznie poprawę postawy lub poprawę zaburzeń ruchu. Dzięki metodzie można doprowadzić do „odtwarzania połączeń” i/lub tworzenia się nowych połączeń w układzie nerwowym (między mózgiem a rdzeniem kręgowym).

Kompleksowe leczenie pacjentów polega na indywidualnym dostosowaniu ćwiczeń w zależności od wielości kąta skrzywienia oraz wyniku badania klinicznego pacjenta. Na tej podstawie wyznacza się cele ogólne i szczegółowe terapii.

Ćwiczenia mają na celu zwiększyć siłę mięśni i zakres dotychczasowych ruchów kuracjusza. Podstawowym celem jest praca nad funkcjami stawów i mięśni. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. PNF wykorzystuje w terapii najsprawniejsze rejony ciała do uzyskania aktywności ruchowej w obszarach słabszych, bądź uszkodzonych. Istotą metody PNF jest maksymalne pobudzenie ekstero- i proprioreceptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sfer kory mózgowej, w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze uszkodzonym.

Metoda terapeutyczna stosowana w leczeniu chorób układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego. Opiera się przede wszystkim na bardzo wnikliwym badaniu oraz leczeniu układu mięśniowo-szkieletowego z obwodowym mechanizmem neurogennym bólu.

Obejmuje m.in. terapię korzeni nerwów rdzeniowych oraz nerwów obwodowych. Twórcą koncepcji jest Michael Shacklock, autor książki Neurodynamika kliniczna (Nowa metoda leczenia zaburzeń układu ruchu).

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS, transcranial direct current stimulation) zwana też mikropolaryzacją mózgu to nieinwazyjna, bezbolesna metoda stosowana w rehabilitacji osób po udarze, urazie mózgu, w terapii afazji, zaburzeniach funkcji poznawczych, w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych, chronicznego bólu, migreny czy szumów usznych. Z tej formy stymulacji mogą korzystać też osoby zdrowe, chcące poprawić swoją zdolność koncentrowania uwagi, zapamiętywania i uczenia się.

Jak to działa?

tDCS to technika mająca na celu wywołanie neuromodulacji w aktywności mózgu. W tym celu wykorzystywany jest prąd stały o natężeniu 1-2 mA. Na głowę pacjenta zakładamy czepek, przy pomocy którego mocuje się elektrody. Systematycznie powtarzana stymulacja prowadzi do wzmacniania połączeń synaptycznych poprzez mechanizmy komórkowe określane jako długotrwałe wzmocnienie synaptyczne. W praktyce tDCS wzmacnia efekty terapii prowadzonej podczas stymulacji i po niej. Terapie są prowadzone tak, by wykorzystać potencjał pobudzonych obszarów mózgu i doprowadzić do poprawy funkcji.

Czy istnieją przeciwskazania do stosowania tDCS?

Bezwzględnym przeciwskazaniem jest obecność metalowych klipsów wewnątrzczaszkowych lub innych ferromagnetycznych obiektów w obrębie głowy, implantów, neurostymulatorów, wszczepionego aparatu słuchowego oraz rozrusznika serca. Stymulacji nie wykonuje się też u osób z chorobą nowotworową i u kobiet w ciąży. Względnym przeciwskazaniem jest padaczka i ubytki w kości czaszki.

Ile trwa i jak są zorganizowane sesje stymulacji?

Zwykle przeprowadza się 10-20 sesji dzień po dniu. Serię stymulacji poprzedza zebranie wywiadu, analiza danych z dokumentacji medycznej i/lub badania, na podstawie których przygotowywany jest protokół stymulacji. Wykonujemy również stymulacje wielokanałowe.

 Salus Talent  to przede wszystkim aparat służący w neurofizjoterapii. Z dużym powodzeniem i ogromną skutecznością  toruje drogi nerwowo – mięśniowe np. po przebytym udarze, urazie czaszkowo-mózgowym, uszkodzeniu nerwów obwodowych, uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Zdecydowanie przyspiesza rehabilitację pacjentów neurologicznych. Zabieg polega na zastosowaniu pola o indukcji magnetycznej rzędu 2,5 tesli i częstotliwości do 50 Hz. Przyłożone pole elektromagnetyczne przenika przez warstwy odzieży, tkanek oraz kości stymulując wyznaczony obszar ciała. Pobudzeniu ulegają komórki nerwowe, mięśnie oraz naczynia krwionośne, a głębokość penetracji sięga do 10 cm. Dzięki stymulacji magnetycznej pobudzamy organizm do rozpoczęcia procesów naprawczych. W tkankach miękkich dochodzi do rozszerzenia naczyń, co powoduje lepsze ukrwienie i zwiększa dotlenienie i odżywienie komórek. Przyspiesza to regenerację uszkodzonych struktur. Podnosi próg czucia bólu. Sprawdza się również idealnie jako zabieg przeciwbólowy.

NIEKTÓRE WSKAZANIA:

 • Ostry/przewlekły ból odcinka krzyżowo-lędźwiowego
 • Rwa kulszowa (ischialgia)
 • Rozszczep kręgosłupa tylny
 • Spondyloza (zmiany zwyrodnieniowe kręgów)
 • Uszkodzenie nerwów obwodowych
 • Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego
 • Zwyrodnienie stawów
 • Reumatoidalne zapalenie stawów
 • Ból odcinka szyjnego
 • Bark zamrożony (ograniczenie ruchów wskutek zmian zapalnych lub zwyrodnieniowych
 • Ból prostaty
 • Osłabienie mięśni
 • Zanik mięśni
 • Zaburzenia układu nerwowego
 • Rehabilitacja sportowa

Metoda McKenziego to system diagnostyczno-terapeutyczny znany i stosowany na całym świecie. Przeznaczona jest dla tych, którzy mają dolegliwości oraz jako profilaktyka pierwotna, czyli edukacja w zakresie ergonomii. Zaletą metody jest usuwanie przyczyn powstawania, a nie tylko objawów dolegliwości. Co za tym idzie jest ogromnie skuteczna i pomaga nie tylko pozbyć się dolegliwości, które pacjent ma aktualnie, ale także istotnie zmniejsza ryzyko pojawienia się nawrotów epizodów bólowych.

naukowo udokumentowana metoda, która łączy w sobie techniki manualnej i ruchowej pracy na tkankach miękkich. KMI jest dostosowana do indywidualnych problemów pacjenta.
Manipulacje lub mobilizacje powięzi mają na celu uwolnienie i rozluźnienie tkanek miękkich, nawet w miejscach odległych od tych, gdzie odczuwamy ból. Dlatego efektem jej stosowania jest usunięcie przeciążeń i zniwelowanie dolegliwości układu kostno-mięśniowego.
Korzyścią terapii powięziowej jest poprawa struktury całego ciała pacjenta, ponieważ miejscowe wady budowy ciała, urazy czy przeciążenia niosą zazwyczaj za sobą niekorzystne efekty w innych rejonach narządu ruchu lub globalne zaburzenia postawy ciała.

Kinezjotaping to metoda terapeutyczna stosowana w fizjoterapii, medycynie sportowej oraz ortopedii. Inaczej zwana plastrowaniem dynamicznym.
Powstawała latami przy współpracy fizjoterapeutów, lekarzy, masażystów,
trenerów sportu oraz pacjentów w różnych placówkach medycznych oraz klubach sportowych świata. Techniki są poparte wiedzą i doświadczeniem osób, które na co dzień pomagają pacjentom w odzyskaniu pełnej sprawności fizycznej po różnego rodzaju urazach i schorzeniach.. Polega na umieszczeniu specjalnego plastra na ciele, w
określonym miejscu i określoną techniką.

Terapia w wodzie  wpływa na  wzmocnienie wybranych grup mięśniowych, poprawę ruchu w stawach, doskonalenie reakcji równoważnych, obniżenie lub wzmocnienie napięcia mięśniowego i redukcję bólu.  Terapię indywidualną prowadzi wykwalifikowany fizjoterapeuta z doświadczeniem i uprawnieniami ratownika wodnego. Terapia prowadzona jest na basenie GOSiR Osielsko na dostosowanym do tego specjalnym torze instruktorskim. 

 HIFU ginekologiczne ( High Intensity Focused Ultrasound)- Nieinwazyjny zabieg opierający się na zastosowaniu skupionej wiązki fali ultradźwiękowej o wysokim natężeniu. Jest to jedna z najnowocześniejszych metod pobudzających do naturalnej regeneracji, ujędrnienia i odżywienia tkanek.

 

Głębokość wnikania impulsu wynosi 3mm/4,5mm. Podczas zabiegu w tkance zachodzą mikrouszkodzenia, wywołując uruchomienie procesów naprawczych. Zadaniem HIFU podczas terapii jest również spowodowanie drgania komórek i ich ocierania się o siebie. Takie działanie daje efekt podgrzania i aktywację procesu neokolagenezy oraz wbudowywania nowych włókien elastyny.

 

Jest to idealny zabieg uzupełniający fizjoterapię uroginekologiczną.

 

Wskazania:

 • nietrzymanie moczu
 • obniżenie przedniej i tylnej ściany pochwy
 • zespół luźnej pochwy
 • gazy pochwowe
 • regeneracja okolic intymnych
 • blizna po nacięciu/ pęknięciu krocza
 • blizna po cesarskim cięciu

 

Efekty zabiegu:

 •  większe napięcie ścian pochwy (efekt terapeutyczny w przypadku obniżenia przedniej lub tylnej ściany pochwy , obniżenia cewki moczowej a także nietrzymania moczu)
 • rewitalizacja i ujędrnienie pochwy – efekt liftingu
 • zmniejszenie lub całkowite usunięcie problemu „gazów pochwowych”
 • zmiękczenie i uelastycznienie blizn, w efekcie zmniejszenie dyskomfortu i bólu z powodu ciągnięcia blizny, poprawa kolorytu i wyglądu zewnętrznego blizny
 • ujędrnienie warg sromowych – efekt liftingu
 • poprawa czucia a co za tym idzie lepsze doznania i satysfakcja z życia seksualnego 
centrum rehabilitacyjne kinesis osielsko (34)
centrum rehabilitacyjne kinesis osielsko (25)
centrum rehabilitacyjne kinesis osielsko (18)
centrum rehabilitacyjne kinesis osielsko (15)
centrum rehabilitacyjne kinesis osielsko (2)
centrum rehabilitacyjne kinesis osielsko (16)
centrum rehabilitacyjne kinesis osielsko (5)
centrum rehabilitacyjne kinesis osielsko (20)
centrum rehabilitacyjne kinesis osielsko (10)
centrum rehabilitacyjne kinesis osielsko (32)
centrum rehabilitacyjne kinesis osielsko (4)

Poznaj nasz obiekt od środka.

Na nasz sukces składają się lata praktyki związane z pracą w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy na Oddziale Rehabilitacji, gdzie od dziesięciu lat zdobywamy niezbędne doświadczenie i stale poszerzamy swoją wiedzę.

Pacjenci nam ufają!

Partnerzy:

partner1
mozesz wszytko
sedeka zdazyc z pomocą

Oferujemy najlepsze dostępne metody leczenia.

Oferujemy szerokie procedury medyczne dla naszych pacjentów.